Skip to main content

Format File Size into Byte, KB, MB, GB and TB with PHP

We can calculate a file's size using PHP's build in filesize function. This function returns file size in byte(integer). This value is good enough to working with file but this value is quite heard for human eyes if this value is big to bigger. We can give a nice formatted look to this value by using some code very. Here is a simple example of function byte_convert that can convert file size into  byte, kb, mb, gb and tb.

The Byte Convert Function:
/**
 * Byte Convert
 * Convert file size into byte, kb, mb, gb and tb
 * @param int $size
 * @return string
 */
function byte_convert($size) {
 # size smaller then 1kb
 if ($size < 1024) return $size . ' Byte';
 # size smaller then 1mb
 if ($size < 1048576) return sprintf("%4.2f KB", $size/1024);
 # size smaller then 1gb
 if ($size < 1073741824) return sprintf("%4.2f MB", $size/1048576);
 # size smaller then 1tb
 if ($size < 1099511627776) return sprintf("%4.2f GB", $size/1073741824);
 # size larger then 1tb
 else return sprintf("%4.2f TB", $size/1073741824);
}

Usage:
echo byte_convert(filesize($file_path));

Output:
45.06 mb
---------------------
WM5S6X3E6DPM

Comments

 1. Its so simple. Thanks!

  ReplyDelete
 2. - Đạo Hư sư đệ, đệ là người chưởng quảng hình phạt, Lữ Vân Kiệt ngươi xem nên xử lý thế nào?

  Đạo Hư nghe được những lời này, nội tâm lập tức sáng tỏ ý của chưởng môn sư huynh, vì vậy hơi trầm ngâm nói:

  - Lữ Vân Kiệt diện bích hai mươi nắm.

  Hoàng Long chân nhân gật đầu, xoay người nhìn Vương Lâm hòa ái nói:
  học kế toán thực hành
  forum rao vặt cattleya
  học kế toán tổng hợp
  eco-green-city
  học kế toán tại bắc ninh
  dịch vụ kế toán trọn gói
  chung cư hà nội
  dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm
  manor central park
  dịch vụ làm báo cáo tài chính
  kế toán cho quản lý
  khoá học kế toán thuế
  keny idol
  trung tâm kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hải phòng

  - Vương Lâm, Vương Hạo này từ nay về sau được xem là nội môn đệ tử của

  chúng ta. Xem như đây là đền bù đối với hắn, ngươi sau này không nên tìm

  Lữ Vân Kiệt gây phiền toái, dù sao các ngươi cũng là sư huynh đệ đồng

  môn.

  Vương Lâm liếc mắt nhìn Lữ Vân Kiệt một cái nói:

  - Đệ tử tuân lệnh.

  Hoàng Long chân nhân vung tay áo lên, nói:

  ReplyDelete
 3. God loves righteous and faithful , i wish you become one of them , best wishes to be guided to the right way to god
  nasihnetwork
  sai
  sai
  nasihnetwork

  ReplyDelete
 4. Your site has a lot of useful information for myself. I visit regularly. Hope to have more quality items.
  flip diving

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Multiple File Upload with PHP

Sometimes we need to allow our users to upload multiple file upload. On my previous post I was shown the basic of simple file upload with PHP. Today I am going to show you how to allow users to upload multiple files. It is almost similar like simple file upload but we need to do some modification with html markup and php code. multiple attribute is needed to add on the html markup. Major web browsers like Firefox, Chrome, Safari and IE 9+ support this attribute. Now I am going to show you how to upload multiple file with PHP and basic HTML form.

Live Comment System with jQuery Ajax PHP and MySQL

Recently I have been made a post that focused on how to submit form without page refreshing. That post shows the basic functionality of using jQuery Ajax. On the same follow this post will describe how we can create a comment system to post an instant comment without page refreshing. Let's start...

Resize Image While Uploading with PHP

On my previous post I was shown an example how to upload file with php and html. It was based on php simple image upload functionality. Today I am going to show you little bit advance of image uploading. Suppose if you run a website and want to allow users to upload image files than you need to think little bit about server's space and bandwidth. For this purpose you need to do some optimization with image files. Image resize while uploading is one of them. All major website do it in the same way. If a user uploads a 5mb image file they resize it in different sizes and store on there server. It helps them to seed up there website and reduce there budget. Now take a look, how we can do it ourself.