Skip to main content

Image Base64 Data URL Encoding with PHP

Image base64 data URL encode can reduce your website's HTTP requests and make your site more faster. Because, it converts images as plane text and embed it directly in HTML or CSS page.


Image Data URL Example:
 <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA............=">

We can convert simple binary images to base64 data very easily with PHP base64_encode function. Let's see how we can do this:
function dataurl($img){
	// Getting data from image file
	$file = file_get_contents($img);
	// Encode binary data to base
	$data = base64_encode($file);
	return $data;
}

Usage:
<img src="data:image/png;base64,<?php echo dataurl('icon.png'); ?>">

Comments

 1. Just what I was looking for, thanks!

  ReplyDelete
 2. - Tốt. Chuyện này coi như đã giải quyết xong, Đạo Hư ở lại xử ý những

  việc này, đệ an bài chỗ tu dưỡng cho Vương Hạo. Vương Lâm, ngươi theo ta

  đến đây.

  Nói xong, lão bước ra khỏi đan phòng, thân thể hơi động đã nhẹ nhàng bay lên không.

  học kế toán thực hành
  forum rao vặt cattleya
  học kế toán tổng hợp
  eco-green-city
  học kế toán tại bắc ninh
  dịch vụ kế toán trọn gói
  chung cư hà nội
  dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm
  manor central park
  dịch vụ làm báo cáo tài chính
  kế toán cho quản lý
  khoá học kế toán thuế
  keny idol
  trung tâm kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hải phòng

  - Vương Lâm sư điệt. Vương Hạo hãy giao cho ta, chỉ cần sinh cơ của hắn

  còn chưa đứt đoạn, ta chắc chắn sẽ có phương pháp làm cho hắn khôi phục.

  Vương Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn gương mặt Vương Hạo đang khôi phục một

  chút huyết sắc, hắn cũng rời khỏi đan phòng đi theo Hoàng Long chân

  nhân.

  Dọc theo đường đi, Vương Lâm không khỏi suy nghĩ, về mục đích chưởng môn

  sư bá gọi đi hắn đã biết rõ như lòng bàn tay. Không mất nhiều thời

  gian, Hoàng Long chân nhân đã mang theo Vương Lâm tiến vào nội điện, tiếp theo đó lão đột nhiên xoay người lớn tiếng quát:

  - Vương Lâm, ngươi thật to gan!

  ReplyDelete
 3. I have read your blog its very attractive and impressive. I like it your blog.

  PHP Training in chennai | PHP Training Course

  PHP Training in chennai | Online PHP Course

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Multiple File Upload with Progress Bar using PHP & jQuery

Some days age I have created a post that deals with How we can upload file with progress bar using php and jQuery . Some of my readers asked me how we can upload multiple files with progress bar. In this post I am going to show you how we can upload multiple files with progress bar. We can upload multiple files with progress bar exactly same way as I shown previous. But we need to do some modification with our file upload form and our php script to handle multiple files.

Multiple File Upload with PHP

Sometimes we need to allow our users to upload multiple file upload. On my previous post I was shown the basic of simple file upload with PHP. Today I am going to show you how to allow users to upload multiple files. It is almost similar like simple file upload but we need to do some modification with html markup and php code . multiple attribute is needed to add on the html markup. Major web browsers like Firefox, Chrome, Safari and IE 9+ support this attribute. Now I am going to show you how to upload multiple file with PHP and basic HTML form.

File Upload with Progress Bar using jQuery and PHP

In this post you will learn how to create a AJAX file uploading system with progress bar using jQuery and PHP. For this purpose we will going to use jQuery Form Plugin . It is a easy to use and powerful jQuery AJAX form submitting plugin. It supports XMLHttpRequest Level 2 and iframe file transportation. That's why it will work for both old and new browsers.