Skip to main content

Image Base64 Data URL Encoding with PHP

Image base64 data URL encode can reduce your website's HTTP requests and make your site more faster. Because, it converts images as plane text and embed it directly in HTML or CSS page.


Image Data URL Example:
 <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA............=">

We can convert simple binary images to base64 data very easily with PHP base64_encode function. Let's see how we can do this:
function dataurl($img){
	// Getting data from image file
	$file = file_get_contents($img);
	// Encode binary data to base
	$data = base64_encode($file);
	return $data;
}

Usage:
<img src="data:image/png;base64,<?php echo dataurl('icon.png'); ?>">

Comments

 1. Just what I was looking for, thanks!

  ReplyDelete
 2. - Tốt. Chuyện này coi như đã giải quyết xong, Đạo Hư ở lại xử ý những

  việc này, đệ an bài chỗ tu dưỡng cho Vương Hạo. Vương Lâm, ngươi theo ta

  đến đây.

  Nói xong, lão bước ra khỏi đan phòng, thân thể hơi động đã nhẹ nhàng bay lên không.

  học kế toán thực hành
  forum rao vặt cattleya
  học kế toán tổng hợp
  eco-green-city
  học kế toán tại bắc ninh
  dịch vụ kế toán trọn gói
  chung cư hà nội
  dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm
  manor central park
  dịch vụ làm báo cáo tài chính
  kế toán cho quản lý
  khoá học kế toán thuế
  keny idol
  trung tâm kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hải phòng

  - Vương Lâm sư điệt. Vương Hạo hãy giao cho ta, chỉ cần sinh cơ của hắn

  còn chưa đứt đoạn, ta chắc chắn sẽ có phương pháp làm cho hắn khôi phục.

  Vương Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn gương mặt Vương Hạo đang khôi phục một

  chút huyết sắc, hắn cũng rời khỏi đan phòng đi theo Hoàng Long chân

  nhân.

  Dọc theo đường đi, Vương Lâm không khỏi suy nghĩ, về mục đích chưởng môn

  sư bá gọi đi hắn đã biết rõ như lòng bàn tay. Không mất nhiều thời

  gian, Hoàng Long chân nhân đã mang theo Vương Lâm tiến vào nội điện, tiếp theo đó lão đột nhiên xoay người lớn tiếng quát:

  - Vương Lâm, ngươi thật to gan!

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Multiple File Upload with PHP

Sometimes we need to allow our users to upload multiple file upload. On my previous post I was shown the basic of simple file upload with PHP. Today I am going to show you how to allow users to upload multiple files. It is almost similar like simple file upload but we need to do some modification with html markup and php code. multiple attribute is needed to add on the html markup. Major web browsers like Firefox, Chrome, Safari and IE 9+ support this attribute. Now I am going to show you how to upload multiple file with PHP and basic HTML form.

Live Comment System with jQuery Ajax PHP and MySQL

Recently I have been made a post that focused on how to submit form without page refreshing. That post shows the basic functionality of using jQuery Ajax. On the same follow this post will describe how we can create a comment system to post an instant comment without page refreshing. Let's start...

Resize Image While Uploading with PHP

On my previous post I was shown an example how to upload file with php and html. It was based on php simple image upload functionality. Today I am going to show you little bit advance of image uploading. Suppose if you run a website and want to allow users to upload image files than you need to think little bit about server's space and bandwidth. For this purpose you need to do some optimization with image files. Image resize while uploading is one of them. All major website do it in the same way. If a user uploads a 5mb image file they resize it in different sizes and store on there server. It helps them to seed up there website and reduce there budget. Now take a look, how we can do it ourself.