A programming & designing blog!

Sunday, February 17, 2013

Simple File Upload with PHP

In this post I am going to show you how to upload file to server using simple PHP and HTML code. Uploading files with php is one of the most fundamental programming skill. This script will allow you to upload single image file and store it to the specified directory to the server for later usage.

Source:

<?php
valid_formats = array("jpg","jpeg","JPG", "png", "gif", "bmp");
$max_file_size = 1024*1024*1024;
$dir = "uploads/";

// If File Submitted
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
	$ext = pathinfo($_FILES['file']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
	if ( in_array($ext, $valid_formats)) {
		if( $_FILES['file']['size'] < $max_file_size ){
			$uniq = base_convert(uniqid(), 16, 10);
			$tmp = $_FILES['file']['tmp_name'];
			$uniq_file_name = $uniq.".".$ext;
			if(move_uploaded_file($tmp, $dir.$uniq_file_name)){
				$query = mysql_query("INSERT INTO files (id, file) VALUES (null, '{$uniq_file_name}')");
				$msg = "Uploading successful!";
			}
			else{
				$msg = "Problem while moving file";
			}
		}
		else{
			$msg = "File is too large";
		}
	}
	else{
		$msg = "Worng file format";
	}
}
?>


<html>
<head>
	<title>Simple PHP File Uploader</title>
</head>
<body>
<?php
//Show message
if(isset($msg)){
	echo "<p>{$msg}</p>\n";
}
?>
<form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
	<label for="file">File:</label>
	<input type="file" name="file" id="file" /> 
	<br />
	<input type="submit" name="submit" value="Submit" />
</form>
</body>
</html>

If we look over the script we can see that there is two separate part in this script. First one is the PHP and the second one is HTML form. HTML form will allow you to upload file using web browser and the PHP code will catch your uploaded file into the server. It will look up the  validation of your upload, give it a unique name and store it to your defined directory,

6 comments:

 1. Hi....
  How to keep image file name same as the image original file name?
  Thanks before....

  ReplyDelete
 2. Tay phải Vương Lâm đặt lên trán Vương Hạo, hắn trầm tư không nói gì.

  Hoàng Long chân nhân và các vị trưởng bối trong môn phái lúc này cũng đã

  tới đây, Hồng Kiểm lão giả nhìn thoáng qua lò luyện đan rồi lại nhìn

  Vương Hạo một chút, sắc mặt hắn hơi thay đổi, thất thanh kêu:

  - Lô Hỏa Khai Đỉnh.

  Đạo Hư cẩn thận nhìn thoáng qua một chút, sau đó lão vứt Lữ Vân Kiệt lên trên mặt đất, lão trầm giọng nói:
  học kế toán thực hành
  forum rao vặt cattleya
  học kế toán tổng hợp
  eco-green-city
  học kế toán tại bắc ninh
  dịch vụ kế toán trọn gói
  chung cư hà nội
  dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm
  manor central park
  dịch vụ làm báo cáo tài chính
  kế toán cho quản lý
  khoá học kế toán thuế
  keny idol
  trung tâm kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hải phòng

  - Lữ Vân Kiệt, ngươi thật là to gan, Lô Hỏa Khai Đình tuy không nói là

  cấm thuật, nhưng chỉ có thể sử dụng với người ngoài, không thể thi triển

  đối với đồng môn, ngươi quên rồi sao?

  Sắc mặt Lữ Vân Kiệt không còn chút máu, hắn quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng nói:

  - Đệ tử mười lăm tuổi đã lên núi bái làm môn hạ của sư phụ, đến nay đã

  trải qua hai mươi lăm năm, tu vi của đệ tử vãn dừng lại ở tầng thứ sáu

  của Ngưng Khí kỳ. Đệ tử không cam lòng, Lô Hỏa Khai Đình một khi luyện

  ReplyDelete
 3. It's nice that you write about it, it's helpful. Monica

  ReplyDelete