Fetch Facebook OG Meta Tags with PHP

OG (Open Graph) meta tag is designed by Facebook to make url share easy on social networking websites. Now days these tags are widely used by other websites. If you are running a social networking website or planning to run one. You can make url sharing easy by fetching these tags.

Today I will show you how we can get/fetch OG meta tags with PHP script.


fetch_og PHP function

/**
 * Fetch OG Metatags
 * @param string $url
 * 
 * @return array
 */
function fetch_og($url)
{
  $data = file_get_contents($url);
  $dom = new DomDocument;
  @$dom->loadHTML($data);
   
  $xpath = new DOMXPath($dom);
  # query metatags with og prefix
  $metas = $xpath->query('//*/meta[starts-with(@property, \'og:\')]');

  $og = array();

  foreach($metas as $meta){
    # get property name without og: prefix
    $property = str_replace('og:', '', $meta->getAttribute('property'));
    # get content
    $content = $meta->getAttribute('content');
    $og[$property] = $content;
  }

  return $og;
}

Usages

$og = fetch_og('http://www.w3bees.com');
echo $og['title'];

17 comments:

 1. Replies


  1. Hai ma thú cấp tám bên trong đều là ma thú cấp tám sơ kỳ.

   Hắc Ám Thần Điện lần này xuất ra tổng cộng là bảy con ma thú hắc ám, bây giờ chỉ còn lại ba con, nhưng ba con chỉ là ma thú cấp tám sơ kỳ.

   Cự Viên Tộc ma thú đối với ma thú của Hắc Ám Thần Điện phát khởi công kích, Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân cũng đều chọn một hán tử áo đen mà tấn công.

   Loại thực lực đối kháng này hoàn toàn kém xa, Nhạc Sử Chân và Nhạc Thuần hai người cũng chỉ có tu vi thất tinh Đấu Tôn, cộng them với đấu kỹ cao thâm của Nhạc gia, khiến cho hán tử áo đen bị trọng thương.

   Kỳ thật bốn hán tử áo đen này lúc đầu đã muốn chạy trốn nhưng không thể nào thoát ra hkoir.

   Bọn họ khôdongtam
   mu moi ra hom nay
   tim phong tro
   http://nhatroso.com/
   nhạc sàn
   tổng đài tư vấn luật
   văn phòng luật hà nội
   tổng đài tư vấn luật
   thành lập công ty trọn gói
   http://we-cooking.com/
   chém gió
   trung tâm tiếng anhng có cơ hội trốn mà thôi, nếu như thật sự chạy thoát thì cũng bị nhốt trong cấm chế của Nhạc Thành.

   Lúc này, Tiểu Song ở phía xa xa không làm gì, hai người tự động lùi ra ngoài, miễn cho mọi người bị vưỡng chân vướng tay.

   Hỏa diễm công kích của Địa Ma Lão Nhân không lâu đã trở nên tán loạn, nửa năm

   Delete
 2. For some URLs I never get the correct response.

  Can anyone please help me on this issue.

  ReplyDelete
 3. for any post from nytimes.com I always get null while fetching og.

  Please help !

  ReplyDelete
 4. This blog is really informative. I gained more knowledge by reading your post. Thanks for providing us the useful information with us. Your blog is really helpful for me in attaining my knowledge in a right way.

  CCNA Training in Chennai

  ReplyDelete
 5. Thank you for having taken your time to provide us with your valuable information relating to your stay with us.we are sincerely concerned.., Most importantly, you Keepit the major...
  SEO Training in Chennai

  ReplyDelete
 6. Great Article I love to read your articles because your writing style is too good, its is very very helpful for all of us and I never get bored while reading your article because it becomes more and more interesting from the starting lines until the end. So Thank you for sharing a COOL Meaningful stuff with us Keep it up..!

  SAP training in Chennai

  ReplyDelete
 7. what if there are multiple og:images??

  Its gets me the last one. I want to get the first og:image instead

  ReplyDelete
 8. Thanks for this wonderful post. The information in this article is very helpful to me. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.
  Best Truth or Dare Questions for Kids

  ReplyDelete
 9. Thanks for this wonderful post. The information in this article is very helpful to me. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.
  Interest Waypoint

  ReplyDelete
 10. You truly did more than visitors’ expectations. Thank you for rendering these helpful, trusted, edifying and also cool thoughts on the topic.
  ME/M.Tech Project Center in Chennai | ME/M.Tech Project Center in Velachery

  ReplyDelete

Go to top