Redirect to Another URL with PHP

Some times we need to redirect our users to another url or location. In php we can easily redirect user to other link by setting a Location http header using php header().

Simple way to redirect

header('Location: http://google.com');

Though this code is good enough to redirect browser but we need to go through little bit advance way. Because every redirect must have a reason. Why we are redirecting our user to another location. For example, this content is moved or this content is not found etc. if content is moved the valid http response with be HTTP/1.1 301 Moved Permanently or if it not found it will be HTTP/1.1 404 Not Found. It is very helpful to set a valid http response header before redirecting a user especially for SEO. Because web crawler checks http headers before crawl them and trite them by its response. For this purpose it is very important to set a valid response code before redirect. You can use the following php function. It allow you to redirect to another url with specified http response header.


PHP Redirect Function

/**
 * Http redirect
 * 
 * @param string $uri (http://www.w3bees.com)
 * @param int $code (optional) default 302
 */
function redirect($uri, $code = 302)
{
 /* http response codes */
 $http_code = array(
  100 => 'HTTP/1.1 100 Continue',
  101 => 'HTTP/1.1 101 Switching Protocols',
  200 => 'HTTP/1.1 200 OK',
  201 => 'HTTP/1.1 201 Created',
  202 => 'HTTP/1.1 202 Accepted',
  203 => 'HTTP/1.1 203 Non-Authoritative Information',
  204 => 'HTTP/1.1 204 No Content',
  205 => 'HTTP/1.1 205 Reset Content',
  206 => 'HTTP/1.1 206 Partial Content',
  300 => 'HTTP/1.1 300 Multiple Choices',
  301 => 'HTTP/1.1 301 Moved Permanently',
  302 => 'HTTP/1.1 302 Found',
  303 => 'HTTP/1.1 303 See Other',
  304 => 'HTTP/1.1 304 Not Modified',
  305 => 'HTTP/1.1 305 Use Proxy',
  307 => 'HTTP/1.1 307 Temporary Redirect',
  400 => 'HTTP/1.1 400 Bad Request',
  401 => 'HTTP/1.1 401 Unauthorized',
  402 => 'HTTP/1.1 402 Payment Required',
  403 => 'HTTP/1.1 403 Forbidden',
  404 => 'HTTP/1.1 404 Not Found',
  405 => 'HTTP/1.1 405 Method Not Allowed',
  406 => 'HTTP/1.1 406 Not Acceptable',
  407 => 'HTTP/1.1 407 Proxy Authentication Required',
  408 => 'HTTP/1.1 408 Request Time-out',
  409 => 'HTTP/1.1 409 Conflict',
  410 => 'HTTP/1.1 410 Gone',
  411 => 'HTTP/1.1 411 Length Required',
  412 => 'HTTP/1.1 412 Precondition Failed',
  413 => 'HTTP/1.1 413 Request Entity Too Large',
  414 => 'HTTP/1.1 414 Request-URI Too Large',
  415 => 'HTTP/1.1 415 Unsupported Media Type',
  416 => 'HTTP/1.1 416 Requested range not satisfiable',
  417 => 'HTTP/1.1 417 Expectation Failed',
  500 => 'HTTP/1.1 500 Internal Server Error',
  501 => 'HTTP/1.1 501 Not Implemented',
  502 => 'HTTP/1.1 502 Bad Gateway',
  503 => 'HTTP/1.1 503 Service Unavailable',
  504 => 'HTTP/1.1 504 Gateway Time-out'
 );
 
 /* set http response code */
 if (array_key_exists($code, $http_code)) {
  header($http_code[$code], false, $code);
 }

 /* redirect to url */
 header('Location: '.$uri);

 return;
}

Usages

Simple usage

redirect('http://google.com');
exit;

With response code

redirect('http://google.com', 301);
exit;

15 comments:


 1. - Két két két.

  Ba thanh âm thanh thúy truyền ra, cự trảo cũng không tồn tại dưới sự công kích của Ám Ảnh Kiếm được bao nhiêu.

  Lúc này sắc mặt của Địa Ma Lão Nhân trở nên tái nhợt, đối với sự vây hãm của ba người, Địa Ma Lão Nhân hoàn toàn không có lực phản kích.

  - Xoẹt xoẹt.

  Chín sợi râu màu đen đã kéo dài ra, trên đó có một khí tức vô cùng khủng bố.
  dongtam
  mu moi ra hom nay
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhạc sàn
  tổng đài tư vấn luật
  văn phòng luật hà nội
  tổng đài tư vấn luật
  thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anh
  Chín sợi râu tràn ngập đột nhiên bao phủ quanh người của Địa Ma Lão Nhân, chin sợi râu này giống như là chín con cự mãng không ngừng vặn vẹo.

  Sắc mặt của Địa Ma Lão Nhân trầm xuống, quanh thân của hắn ngưng tụ một hắc mang mà phản kích về phía Đại Hắc.

  - Xoẹt xoẹt.

  Chỉ thấy chín rễ chính trên người Đại Hắc không ngăn cản được hắc mang tràn ngập kia, thân hình của Địa Ma Lão Nhân càng ngày càng tới gần.

  ReplyDelete
 2. Thank you for taking the time to provide us with your valuable information. We strive to provide our candidates with excellent care and we take your comments to heart.As always, we appreciate your confidence and trust in us.

  SAP training in Chennai

  ReplyDelete
 3. Because web crawler checks http headers before crawl them and trite them by its response. For this purpose it is very important to set a valid response code before redirect. You can use the following php function. It allow you to redirect to another url with specified http response header.
  clicker heroes games, play geometry dash and happy wheels game online!

  ReplyDelete
 4. Needed to compose you a very little word to thank you yet again regarding the nice suggestions you’ve contributed here.php training in chennai

  ReplyDelete
 5. It is a very nice article including a lot of viral content. I am going to share it on social media. Get the Cold Pressed Oil in online.

  ReplyDelete
 6. Thanks for share .
  Bán thuốc diệt kiến Nhật Bản Super Arinosu Koroki siêu an toàn, diệt 1 con lây chết cả tổ LH 0983131528

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. Needed to compose you a very little word to thank you yet again regarding the nice suggestions you’ve contributed here. php training in chennai

  ReplyDelete

 9. Bán Set 7 quan lot GU Uniqlo Nhật Bản chất liệu 100% Cotton hàng hiệu cao cấp giá rẻ call 0983131528

  ReplyDelete

Go to top