Skip to main content

Time Ago Using PHP

In my first post I want to present you all a simple PHP time age function. This function can calculate Linux timestamps and returns how much time ago it occurred. As we saw other social networking sites (like Facebook, Twitter, YouTube). If we post something on these sites we can see how much time ago it was posted.
Like one minute ago, 2 hour ago, 3month ago or even some years ago. I have  implement a simple function that can do exactly  like this job. The input form of this function is integer as timestamps( time() ) and it will return string.

The time ago Function:

/**
 * Time Ago Using PHP
 * @param int $timestamp
 * @return string
 */
function timeAgo($timestamp){
 $time = time() - $timestamp;

 if ($time < 60)
 return ( $time > 1 ) ? $time . ' seconds' : 'a second';
 elseif ($time < 3600) {
 $tmp = floor($time / 60);
 return ($tmp > 1) ? $tmp . ' minutes' : ' a minute';
 }
 elseif ($time < 86400) {
 $tmp = floor($time / 3600);
 return ($tmp > 1) ? $tmp . ' hours' : ' a hour';
 }
 elseif ($time < 2592000) {
 $tmp = floor($time / 86400);
 return ($tmp > 1) ? $tmp . ' days' : ' a day';
 }
 elseif ($time < 946080000) {
 $tmp = floor($time / 2592000);
 return ($tmp > 1) ? $tmp . ' months' : ' a month';
 }
 else {
 $tmp = floor($time / 946080000);
 return ($tmp > 1) ? $tmp . ' years' : ' a year';
 }
}

Usages:

echo 'About '. timeAgo(time()-60*2) .' ago';

Output:
About 2 minute ago

Comments

 1. GOOOOOOOOOD LOVE THIS TUTORIAL IS EASY

  ReplyDelete
 2. This is really helpful tutorial, thanks to share with us :) I also recently wrote another PHP time ago function, hope this also help.
  https://htmlcssphptutorial.wordpress.com/2015/08/21/time-ago-php-function/

  ReplyDelete
 3. Thanks for some other excellent post. I enjoyed your post. If any one want to get more about Memphis local SEO service you may visit Memphis SEO .

  ReplyDelete

 4. khoanh chân ngồi ở bên trong lò, gương mặt không còn chút máu, tính mạng

  đang dần mất đi.

  Ánh mắt Vương Lâm không chút dao động, hắn huy động cánh tay, Dẫn Lực

  thuật theo đó tùy ý động, hướng về phía lò luyện đan chộp đến. Từng đạo
  học kế toán thực hành
  forum rao vặt cattleya
  học kế toán tổng hợp
  eco-green-city
  học kế toán tại bắc ninh
  dịch vụ kế toán trọn gói
  chung cư hà nội
  dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm
  manor central park
  dịch vụ làm báo cáo tài chính
  kế toán cho quản lý
  khoá học kế toán thuế
  keny idol
  trung tâm kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hải phòng

  ngũ thải quang mang từ trong lò luyện đan xuất hiện, tạo thành một chiếc

  màn che va chạm với bàn tay vô hình do Dẫn Lực thuật tạo ra.

  Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể được vận chuyển nhất

  thời uy lực của Dẫn Lực Thuật tăng lên so với trước rất nhiều lần, nó

  lập tức nghiền nát tấm màn che do ngũ thải quang mang tạo thành. Vương

  Lâm lao vào ôm lấy Vương Hạo, đưa hắn ra khỏi lò luyện đan đặt lên trên

  mặt đất.

  ReplyDelete
 5. I have read your blog its very attractive and impressive. I like it your blog.

  PHP Training in chennai | PHP Training Course

  PHP Training in chennai | Online PHP Course

  ReplyDelete
 6. I have read your blog its very attractive and impressive. I like it your blog.

  PHP Training in chennai | PHP Training Course

  PHP Training in chennai | Online PHP Course

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Multiple File Upload with Progress Bar using PHP & jQuery

Some days age I have created a post that deals with How we can upload file with progress bar using php and jQuery. Some of my readers asked me how we can upload multiple files with progress bar. In this post I am going to show you how we can upload multiple files with progress bar.We can upload multiple files with progress bar exactly same way as I shown previous. But we need to do some modification with our file upload form and our php script to handle multiple files.

Force File Download with PHP

If you want to control or track your downloadable contents then a force file downloader script can give you more option. Especially if you want make images or other stemming contents like music file (mp3, wav, ogg), video files (flv, mp4, ogg, 3gpp), css, JavaScripts or even a php file downloadable then you must need to use a force file downloader script.
In this post I am going to share a simple but useful force file downloader script.

File Upload with Progress Bar using jQuery and PHP

In this post you will learn how to create a AJAX file uploading system with progress bar using jQuery and PHP. For this purpose we will going to use jQuery Form Plugin. It is a easy to use and powerful jQuery AJAX form submitting plugin. It supports XMLHttpRequest Level 2 and iframe file transportation. That's why it will work for both old and new browsers.