Skip to main content

Simple File Upload with PHP

In this post I am going to show you how to upload file to server using simple PHP and HTML code. Uploading files with php is one of the most fundamental programming skill. This script will allow you to upload single image file and store it to the specified directory to the server for later usage.

Source:

<?php
valid_formats = array("jpg","jpeg","JPG", "png", "gif", "bmp");
$max_file_size = 1024*1024*1024;
$dir = "uploads/";

// If File Submitted
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
	$ext = pathinfo($_FILES['file']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
	if ( in_array($ext, $valid_formats)) {
		if( $_FILES['file']['size'] < $max_file_size ){
			$uniq = base_convert(uniqid(), 16, 10);
			$tmp = $_FILES['file']['tmp_name'];
			$uniq_file_name = $uniq.".".$ext;
			if(move_uploaded_file($tmp, $dir.$uniq_file_name)){
				$query = mysql_query("INSERT INTO files (id, file) VALUES (null, '{$uniq_file_name}')");
				$msg = "Uploading successful!";
			}
			else{
				$msg = "Problem while moving file";
			}
		}
		else{
			$msg = "File is too large";
		}
	}
	else{
		$msg = "Worng file format";
	}
}
?>


<html>
<head>
	<title>Simple PHP File Uploader</title>
</head>
<body>
<?php
//Show message
if(isset($msg)){
	echo "<p>{$msg}</p>\n";
}
?>
<form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
	<label for="file">File:</label>
	<input type="file" name="file" id="file" /> 
	<br />
	<input type="submit" name="submit" value="Submit" />
</form>
</body>
</html>

If we look over the script we can see that there is two separate part in this script. First one is the PHP and the second one is HTML form. HTML form will allow you to upload file using web browser and the PHP code will catch your uploaded file into the server. It will look up the  validation of your upload, give it a unique name and store it to your defined directory,

Comments

 1. Hi....
  How to keep image file name same as the image original file name?
  Thanks before....

  ReplyDelete
 2. Tay phải Vương Lâm đặt lên trán Vương Hạo, hắn trầm tư không nói gì.

  Hoàng Long chân nhân và các vị trưởng bối trong môn phái lúc này cũng đã

  tới đây, Hồng Kiểm lão giả nhìn thoáng qua lò luyện đan rồi lại nhìn

  Vương Hạo một chút, sắc mặt hắn hơi thay đổi, thất thanh kêu:

  - Lô Hỏa Khai Đỉnh.

  Đạo Hư cẩn thận nhìn thoáng qua một chút, sau đó lão vứt Lữ Vân Kiệt lên trên mặt đất, lão trầm giọng nói:
  học kế toán thực hành
  forum rao vặt cattleya
  học kế toán tổng hợp
  eco-green-city
  học kế toán tại bắc ninh
  dịch vụ kế toán trọn gói
  chung cư hà nội
  dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm
  manor central park
  dịch vụ làm báo cáo tài chính
  kế toán cho quản lý
  khoá học kế toán thuế
  keny idol
  trung tâm kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hải phòng

  - Lữ Vân Kiệt, ngươi thật là to gan, Lô Hỏa Khai Đình tuy không nói là

  cấm thuật, nhưng chỉ có thể sử dụng với người ngoài, không thể thi triển

  đối với đồng môn, ngươi quên rồi sao?

  Sắc mặt Lữ Vân Kiệt không còn chút máu, hắn quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng nói:

  - Đệ tử mười lăm tuổi đã lên núi bái làm môn hạ của sư phụ, đến nay đã

  trải qua hai mươi lăm năm, tu vi của đệ tử vãn dừng lại ở tầng thứ sáu

  của Ngưng Khí kỳ. Đệ tử không cam lòng, Lô Hỏa Khai Đình một khi luyện

  ReplyDelete
 3. I have read your blog its very attractive and impressive. I like it your blog.

  PHP Training in chennai | PHP Training Course

  PHP Training in chennai | Online PHP Course

  ReplyDelete
 4. Nice and very useful for us........learn programming from basics codeforhunger,com

  ReplyDelete
 5. Are you looking for the right games for you or your kids? At sudoku, you will be satisfied with hundreds of suitable games for you to choose from?

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Multiple File Upload with Progress Bar using PHP & jQuery

Some days age I have created a post that deals with How we can upload file with progress bar using php and jQuery . Some of my readers asked me how we can upload multiple files with progress bar. In this post I am going to show you how we can upload multiple files with progress bar. We can upload multiple files with progress bar exactly same way as I shown previous. But we need to do some modification with our file upload form and our php script to handle multiple files.

Multiple File Upload with PHP

Sometimes we need to allow our users to upload multiple file upload. On my previous post I was shown the basic of simple file upload with PHP. Today I am going to show you how to allow users to upload multiple files. It is almost similar like simple file upload but we need to do some modification with html markup and php code . multiple attribute is needed to add on the html markup. Major web browsers like Firefox, Chrome, Safari and IE 9+ support this attribute. Now I am going to show you how to upload multiple file with PHP and basic HTML form.

File Upload with Progress Bar using jQuery and PHP

In this post you will learn how to create a AJAX file uploading system with progress bar using jQuery and PHP. For this purpose we will going to use jQuery Form Plugin . It is a easy to use and powerful jQuery AJAX form submitting plugin. It supports XMLHttpRequest Level 2 and iframe file transportation. That's why it will work for both old and new browsers.